Our Favorite Website: Dionex

ETC Vietnam

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

ICS - 1100

  ICS1100rICS-1100 là một hệ thống "máy sắc ký ion" tích hợp và nhỏ gọn với bộ triệt nền theo công nghệ điện hóa, thích hợp với cột phân tích có đường kính từ 2mm đến 5mm. ICS-1100 là hệ thống máy sắc ký ion phù hợp cho triển khai phân tích các chỉ tiêu anion và cation thông thường trong nước và các ứng dụng đẳng dòng ( isocratic ) trong sắc ký ion. 

 

 

 

 

  •  Brochure - Tải về
  •  Data Sheet - Tải về
  •  Cấu hình tham khảo - Tải về
  •  Khách hàng tiêu biểu đang sử dụng tại Việt Nam - Xem
  •  Báo giá hệ thống, phụ kiện, vật tư tiêu hao và dịch vụ kỹ thuật - Liên hệ

 

tieu-de-khach-hang