Our Favorite Website: Dionex

ETC Vietnam

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

ICS - 5000+

ICS5000AR

ICS-5000+ là hệ thống máy sắc ký ion cao áp với độ phân giải cao, khả năng phân tích nhanh, thiết kế ở dạng module dễ sử dụng, tính linh hoạt cao với các phân tích Cappillary ( cho cột có đường kính 0.2-0.6 mm), Microbore ( cho cột có đường kính 1.0-3.0 mm ), Standard bore ( cho cột có đường kính 3.0-7.0mm ), có khả năng triển khai các ứng dụng nâng cao trong sắc ký ion như AutoPrep ( cho phân tích ppt ), 2D-IC ( cho phân tích các nền mẫu phức tạp ), AAA-Direct ( cho phân tích các amino acid ), post column ( phản ứng sau cột ), kết nối được với nhiều dầu dò như độ dẫn ( Conductivity Detector ), điện hóa ( Electrochemical Detector ), UV-Vis ( UV-Vis Detector ), Photodiode Array ( Photodiode Array Detector ) và khối phổ ( Mass Spectrometry ).

  •  Brochure - Tải về
  •  Data Sheet - Tải về
  •  Cấu hình tham khảo - Tải về
  •  Khách hàng tiêu biểu đang sử dụng tại Việt Nam - Xem 
  •  Báo giá hệ thống, phụ kiện, vật tư tiêu hao và dịch vụ kỹ thuật - Liên hệ

tieu-de-khach-hang