Our Favorite Website: Dionex

ETC Vietnam

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

AS-AP

AS-APr

 Bộ đưa mẫu tự động AS-AP với dạng mâm xoay với 81 vị trí cho lọ chứa mẫu 10ml, 120 vị trí cho lọ chứa mẫu 1.5m hay 0.3ml, 03 vị trí cho loại đĩa 96 giếng, 03 vị trí cho loại đĩa 384 giếng, có bộ làm lạnh cho các mẫu cần sự ổn định nhiệt độ khi tiến hành chạy trong thời gian dài, với các chế độ chạy linh hoạt Full/Partial Loop, Limited Sample, làm giàu mẫu ( cho phân tích mức ppb và ppt ) hay phân tích đồng thời cho 02 đầu dò. AS-AP phù hợp cho các phân tích các mẫu trong lĩnh vực hóa và sinh học, có tốt độ bơm mẫu nhanh, độ nhiễm mẫu thấp nhất, hỗ trợ cho phân tích sắc ký ion dạng mao quản với thể tích mẫu nhỏ tới 0.4 ul. Ngoài ra, có thể tiến hành đo pH và độ dẫn của mẫu phân tích với AS-AP.

Xem tiếp...

AS-DV

AS-DVr

Bộ đưa mẫu tự động AS-DV dạng mâm xoay tròn với 50 vị trí, lọ đựng mẫu phân tích có thể tích 0.5ml và 5.0ml, thích hợp cho chế độ chạy full loop ( cho các phân tích thông thường ), làm giàu mẫu ( cho phân tích mức ppb ) hay phân tích đồng thời cho 02 đầu dò.

Xem tiếp...

AS-HV

AS-HVr

Bộ đưa mẫu tự động AS-HV với bộ lấy mẫu chuyển động theo trục XYZ  với lọ chứa mẫu phân tích có thể tích lên đến 250ml với 15 hay 24 vị trí, thích hợp cho chế độ chạy full  loop ( cho các phân tích thông thường ) , làm giàu mẫu ( cho phân tích mức ppb và ppt ) hay phân tích đồng thời cho 02 đầu dò .

 

Xem tiếp...

tieu-de-khach-hang