Our Favorite Website: Dionex

ETC Vietnam

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Download

Hướng dẫn sử dụng

 1.

 2.

Periodic Table Of Ion Analysis

Phần mền Chromeleon 6.8 ( CM 6.8 )

-Backup file data trong phần mền CM 6.8      

-So sánh phổ đồ trong phần mền CM 6.8  

-Cách xử  lý phổ đồ, lập đường chuẩn, in kết quả      

-Tạo file chương trình để chạy máy trong CM 6.8

-Cách đọc kết quả từ file đã backup bằng CM 6.8      

Tải về

 

Tải về

Tải về

Tải về

Tải về

Tải về

 3.

 Phần mền Chromeleon 7 ( CM 7 ) 

-Backup file data trong phần mền CM 7     

-So sánh phổ đồ trong phần mền CM 7  

-Cách xử  lý phổ đồ, lập đường chuẩn, in kết quả   

-Tạo file chương trình để chạy máy trong CM 7

-Cách đọc kết quả từ file đã backup bằng CM 7

 

Tải về

Tải về

Tải về

Tải về

Tải về

4.

-Hoạt hóa, bảo quản các bộ phận trong hệ thống sắc ký ion Dionex

Tải về

 Sách tham khảo

1.

-Danh sách sách tham khảo                                                    

cho các thiết bị  LCMS, HPLC, IC, GC, GCMS,

AAS, ICP, ICP MS, UV-Vis, IR,...and Sample Preparation.

Tải về 

 

 

 

tieu-de-khach-hang